## Page.php

Wyprzedzamy oczekiwania i przybliżamy tajniki prawa, aby Klient był zawsze o krok przed stroną przeciwną i mógł ją zaskoczyć swoimi argumentami i świadomością prawa. Przejmujemy inicjatywę, sugerując jakie dokumenty  i informacje będą niezbędne w toku sprawy i jakie kroki należy podjąć.