Korzyści

Stały kontakt

Rozumiemy, iż informacja prawna jest nierzadko kluczowa do podejmowania przez przedsiębiorców bieżących decyzji i z tego względu pozostajemy w stałym kontakcie telefonicznym i emailowym z naszymi Klientami.

W celu zapewniania sprawnej komunikacji, poza stałym kontaktem telefonicznym i emailowym, na życzenie klienta, raz w tygodniu, pełnimy dyżury w jego siedzibie, podczas których zarówno kadra zarządzająca, jak i pracownicy zajmujący się księgowością, kadrami, marketingiem czy logistyką mogą przedstawiać nam problemy związane z bieżącą działalnością firmy i uzyskać informacje o sposobie ich rozwiązania.

Pomagamy naszym Klientom w podnoszeniu ich konkurencyjności poprzez stałe monitorowanie zmian w przepisach prawnych branży, w której działają oraz poprzez dzielenie się z nimi informacjami branżowymi, które zbieramy podczas codziennego czytania prasy oraz analizy orzecznictwa sądowego.